Tag: chanakya neeti

ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಾಯೆ ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಕ್ಷರ ಸಹ ನಿಜ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ!🙆🙇👇😲🤔

ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳು ಇತರರೊಡನೆ ವಿವರಿಸಬೇಕಾದ ರೀತಿ ವ್ಯವರಿಸಬೇಕಾದ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಡೆ ಯಾಗಿರಬೇಕು ಇನ್ನು ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಾಣಕ್ಯ ಮಹಾಗುರು ನಮಗೆ…